Jakość i pewność na drodze

Siedziba
Wola Rzędzińska 487D
+48 (14) 631-88-00

Witospol  jest członkiem Polskiej Izby Paliw Płynnych

Polska Izba Paliw Płynnych

Kariera

Cele firmy realizujemy w oparciu o wiedzę i umiejętności naszych pracowników. Każdy pracownik Witospol jest częścią zespołu i bierze aktywny udział w rozwoju firmy.

Rozwój pracowników jest dla nas szczególnie ważny. Oferujemy wiele możliwości zdobywania wiedzy, nowych umiejętności oraz rozwijania kompetencji niezbędnych do realizacji codziennych zadań.

Praca w Witospol to praca nie tylko w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, ale również gwarantująca rozwój, a także miłą atmosferę, oraz wsparcie zespołu.


Aktualne oferty pracy:


Aktualnie brak ofert.

Wyślij nam swoje CV Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Akceptuję „Politykę prywatności” WITOSPOL. Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych administratorem moich danych osobowych jest Witospol Sp. z o.o. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.
 

Należy pamiętać, aby do swoich dokumentów dołączyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z poniższym: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez firmę WITOSPOL, zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.). Przekazuję moje dane dobrowolnie mając świadomość, że w każdej chwili przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych”.
W myśl ustawy o ochronie danych osobowych nie możemy korzystać z aplikacji, które nie zawierają takiego oświadczenia.

Aplikacje kandydatów na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji przechowywane są w wersji elektronicznej. W przypadku niewyrażenia przez kandydatów zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych, po zakończonym procesie rekrutacji, aplikacje kandydatów zostają usunięte.