Jakość i pewność na drodze

Siedziba
Wola Rzędzińska 487D
+48 (14) 631-88-00

Witospol  jest członkiem Polskiej Izby Paliw Płynnych

Polska Izba Paliw Płynnych

Produkcja Biopaliw

Produkcja Biopaliw


 • Utworzenie na obiektach dzierżawionych od Logistycznego Operatora Paliw Płynnych, infrastruktury technicznej wytwórni biopaliw, ulokowanej
  w składzie podatkowym produkcyjnym,
 • Opracowanie autorskiej technologii wytwarzania oleju napędowego
  z udziałem biokomponentów,
 • Uzyskanie Koncesji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na: wytwarzanie paliw ciekłych, PC/13/3728/W/1/2/99/MS,
 • Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców wytwarzających lub magazynujących biokomponenty,
 • Uzyskanie Zezwolenia Naczelnika Urzędu Celnego w Nowym Sączu na prowadzenie Składu Podatkowego Produkcyjnego.

Produkcja i sprzedaż Benzyn z Bioetanolem


W latach 1999-2003 firma WITOSPOL produkowała dwa rodzaje benzyn silnikowych:

 • S95 benzynę silnikową bezołowiową 95 z dodatkiem alkoholu etylowego,
 • U95 benzynę bezołowiową UNIWERSALNA 95 z dodatkiem alkoholu etylowego i potasowego środka antyrecesyjnego.

Proces produkcyjny realizowany był na obiektach i przez pracowników firmy Operatu Logistycznego Paliw Płynnych (dawniej NAFTOBAZY). Instytut Technologii Nafty w Krakowie udostępnił firmie WITOSPOL technologię wytwarzania benzyn, w sposób stały nadzorował proces produkcyjny, dokonywał kontroli jakości komponentów oraz dokonywał atestacji wyrobu finalnego.

Współpraca z Instytutem Technologii Nafty w Krakowie oraz Naftobazami
SP. z o.o. owocowała wysokimi standardami technologicznymi procesu produkcyjnego. Jakość benzyn bezołowiowych S95 oraz U95 z zawartością bioetanolu wyprodukowanych w latach 1999-2003 spełniała najwyższe standardy, a przy tym wykazywało własności charakterystyczne dla paliw ekologicznych.