Jakość i pewność na drodze

Siedziba
Wola Rzędzińska 487D
+48 (14) 631-88-00

Witospol  jest członkiem Polskiej Izby Paliw Płynnych

Polska Izba Paliw Płynnych

Zasłużony działacz LZS

14.12.2007r.  Józef Szwiec, za swoją   działalność społeczną dla rozwoju sportu i turystyki na terenach wiejskich  otrzymał od Głównej Rady LZS legitymację „Zasłużonego Działacza LZS”