Jakość i pewność na drodze

Siedziba
Wola Rzędzińska 487D
+48 (14) 631-88-00

Witospol  jest członkiem Polskiej Izby Paliw Płynnych

Polska Izba Paliw Płynnych

Prestiżowe wyróżnienia dla właściciela firmy Józefa Szwieca

Dnia 14 kwietnia 2016 r. w Warszawie odbyła się uroczystość jubileuszu 25-lecia Polskiej Izby Paliw Płynnych – organizacji samorządu gospodarczego importerów, producentów i dystrybutorów paliw, połączona z wręczeniem okolicznościowych medali osobom szczególnie zasłużonym dla branży.

Złoty medal  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Za długoletnią służbę” otrzymali:

dr Krzysztof Biernat, prof. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek, prof. Zenon Iwaszkiewicz, Piotr Kwiatkowski, dr inż. Jan Rakowski, dr Jacenty Siewierski oraz Józef Szwiec.

Obecność właściciela firmy WITOSPOL w tym prestiżowym gronie wynika nie tylko ze znaczącej pozycji tej firmy na rynku, ale przede wszystkim z jego osobistego wkładu w tworzenie rynku paliwowego oraz pracy na rzecz samorządu przedsiębiorców. Jego firma WITOSPOL od prawie 25 lat zaopatruje lokalny rynek w paliwa wysokiej jakości, pochodzące z importu oraz z produkcji własnej. WITOSPOL, jako pierwsza firma prywatna w Polsce, wprowadziła innowacyjną technologię wytwarzania paliw z dodatkami biokomponentów.

Przez cały ten okres Józef Szwiec popularyzował wiedzę na tematy rynku paliwowego oraz biopaliw w Polsce w wielu artykułach prasowych i prezentacjach. Wspierał też organizację projektów szkoleniowych.

Podczas gali jubileuszowej Józef Szwiec otrzymał również  Medal Polskiej Izby Paliw Płynnych „Za zasługi dla branży paliwowej”. W ten sposób społeczność branżowa doceniła jego osobiste zaangażowanie i wieloletnią pracę społeczną na rzecz Izby."