Jakość i pewność na drodze

Siedziba
Wola Rzędzińska 487D
+48 (14) 631-88-00

Witospol  jest członkiem Polskiej Izby Paliw Płynnych

Polska Izba Paliw Płynnych

Nagroda im. Jana Szczepanika

Od 1998 r. Izba Przemysłowo - Handlowa w Tarnowie zapoczątkowała akcję przyznawania  nagrody  im. Jana Szczepanika dla firm, które osiągnęły znaczący sukces gospodarczy zarówno w w kraju jak i zagranicą.

Firma Handlowa „WITOSPOL”  została uhonorowana tą prestiżową nagrodą 29 kwietnia 2015r.  Pozwoliło to docenić  wybitne wyniki firmy oraz jej pracę na rzecz rozwoju społecznego i ekonomicznego Regionu Tarnowskiego.