Jakość i pewność na drodze

Siedziba
Wola Rzędzińska 487D
+48 (14) 631-88-00

Witospol  jest członkiem Polskiej Izby Paliw Płynnych

Polska Izba Paliw Płynnych

Kariera

Cele firmy realizujemy w oparciu o wiedzę i umiejętności naszych pracowników. Każdy pracownik Witospol jest częścią zespołu i bierze aktywny udział w rozwoju firmy.

Rozwój pracowników jest dla nas szczególnie ważny. Oferujemy wiele możliwości zdobywania wiedzy, nowych umiejętności oraz rozwijania kompetencji niezbędnych do realizacji codziennych zadań.

Praca w Witospol to praca nie tylko w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, ale również gwarantująca rozwój, a także miłą atmosferę, oraz wsparcie zespołu.


Aktualne oferty pracy:


Aktualnie brak ofert.

Wyślij nam swoje CV 

Należy pamiętać, aby do swoich dokumentów dołączyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z poniższym: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez firmę WITOSPOL, zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.). Przekazuję moje dane dobrowolnie mając świadomość, że w każdej chwili przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych”.
W myśl ustawy o ochronie danych osobowych nie możemy korzystać z aplikacji, które nie zawierają takiego oświadczenia.

Aplikacje kandydatów na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji przechowywane są w wersji elektronicznej. W przypadku niewyrażenia przez kandydatów zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych, po zakończonym procesie rekrutacji, aplikacje kandydatów zostają usunięte.